Závěrečné práce

Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž studující prokazují schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů.

Na naší katedře si můžete vybírat z témat z oblasti oborové didaktiky, lingvistiky i literatury. Dobré je zvolit si problematiku, která vás během studia zaujala a které byste se sami chtěli intenzivně věnovat. Je třeba, aby téma práce naplňovalo profil absolventa/absolventky. Při výběru tématu vám rádi pomohou členové naší katedry, můžete se také inspirovat v rozpisu témat (Rozpisy).

Dle vlastního odborného zájmu a tématu práce si studující zvolí vedoucí/ho práce:

lingvistika - T. Káňa, H. Peloušková, R. Wagner

didaktika - V. Janíková, A. Brychová, P. Marečková, H. Hradílková

literatura - P. Váňa, P. Pytlík

dějiny, reálie - P. Váňa, P. Pytlík, R. Wagner

dětská literatura - J. Veličková, P. Váňa, P. Pytlík

fonetika a fonologie - A. Straková

 

Navazující předměty

Se základy akademického psaní se studující seznamují již v prvním semestru bakalářského studia v povinném předmětu Základy akademického psaní. Pro korektní zvládnutí obsahové i formální stránky práce doporučujeme, aby si studenti ve čtvrtém semestru bakalářského, příp. v 2. semestru magisterského studia zapsali volitelný předmět Cvičení ke zpracování závěrečné práce, kde se studentům poskytne pomoc s vypracováním projektu závěrečné práce, s porozuměním odborným textům, s účelným strukturováním práce a s přiměřeným formulováním v němčině.

 

Postup pro zpracování závěrečné práce

Studující se sám/sama domlouvá s vedoucí/m práce a aktivně pracuje na textu v průběhu nejméně 3 semestrů (od stanovení tématu po odevzdání práce: Bakalářská/Diplomová práce-Projekt; Bakalářská/Diplomová práce; Bakalářská/Diplomová práce – Dokončení).

Na základě stanoveného tématu studující vypracuje Projekt k závěrečné práci (viz Pokyn děkana č. 1/2015 - Pokyn děkana), který předloží vedoucí/mu práce. Současně doporučujeme absolvovat Online modul – Závěrečná práce, který slouží jako průvodce. Studující jej mohou využít, aby krok za krokem, kontinuálně a systematicky pracovali na projektu v průběhu celého semestru.

Informace o požadovaném rozsahu závěrečných prací naleznete v Pokynu děkana č. 1/2015 (odkaz viz. výše) na straně 8.

Vedoucí práce a studující společně přesně naformulují cíl práce (příp. hypotézu/y) a zvolí odpovídající metodické postupy pro realizaci závěrečné práce. Poté vypracuje studující osnovu své budoucí práce a předloží ji ke schválení vedoucí/mu práce.

 

Oborové standardy a Checkliste

Detailní informace k oborovým standardům závěrečných prací bakalářských i magisterských na naší katedře naleznete zde: Oborové standardy.

Před odevzdáním závěrečné práce si můžete práci zkontrolovat dle našeho návodu pro zpracovávání závěrečných (bakalářských, magisterských) prací, který naleznete zde:Checkliste

 

Citace

Doporučené citační normy pro diplomové (bc., mgr.) a seminární práce na KNJ naleznete v přehledné podobě zde. Přesné znění citačních norem naleznete zde: APA a ČSN ISO 690.

Warum muss man zitieren? Didaktisierte Überlegungen anlässlich der Plagiat-Affäre des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers zu Guttenberg (von Brigitte Sorger)

 

Doporučení naší katedry pro práci s umělou inteligencí

Doporučení naleznete na tomto odkazu.

 

Archiv závěrečných prací

Témata, plné texty a posudky diplomových prací, které byly realizovány na KNJ, si můžete prohlédnout zde. (Vyhledávat můžete podle klíčových slov nebo podle katedry: PdF ›› 144130 KGer PdF)

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info