Bez popisku

Němčina pro začátečníky 

Pro studenty, kteří chtějí začít s němčinou od úplných začátků nebo si osvěžit základy jazyka. Tento kurz můžete navštěvovat po dobu 5 semestrů a postupně získat znalosti jazyka na úrovni A2 (dle SERR). 

Více informací ke kurzům: NJ_A101: Němčina pro začátečníky 1, NJ_A102: Němčina pro začátečníky 2, NJ_A103: Němčina pro začátečníky 3, NJ_A104: Němčina pro začátečníky 4, NJ_A105: Němčina pro začátečníky 5 

Online němčina

Pro studenty, kteří již mají základy jazyka a potřebují si především zopakovat, upevnit a rozšířit znalosti gramatiky. Celý kurz probíhá online. 

Více informací o kurzech: NJ_D712: Online němčina: gramatika A2NJ_D721: Online němčina: gramatika B1 

Bez popisku
Bez popisku

Němčina v profesní komunikaci 

Tento kurz je určen pro pokročilé studenty, kteří mají znalost jazyka minimálně na úrovni B1 a chtějí se naučit komunikovat se svými profesními partnery. Cílem kurzu není naučit odbornou terminologii, ale seznámit se stylistickými, lexikálními a gramatickými konstrukty charakteristickými pro profesní komunikaci. Témata kurzu jsou např.: navázání kontaktů a běžná komunikace se zahraničními partnery, přijímací řízení, vedení diskuse apod. 

NJ_D401_Němčina v profesní komunikaci 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info