Praktikum na katedře

PŘEDMĚTY ROZVÍJEJÍCÍ PRAKTICKÉ PEDAGOGICKÉ A DIDAKTICKÉ KOMPETENCE (PEDAGOGICKÁ PRAXE)

Pedagogické praxe probíhají paralelně se studiem. Praxe mají za cíl postupné budování profesní identity. Tento rozvoj můžeme rozdělit do 3 pomyslných etap:

První etapa je postavena na prekoncepci - osobní zkušenosti se školou a vzděláváním v roli žáka a studenta​. Druhá etapa je charakterizována jako časné pojetí – student/ka získává první praktické zkušenosti v roli praktikujícího učitele, pro poslední etapu by mělo být již  ​typické uvědomované a teoreticky reflektované pojetí výuky CJ a rozvoj potřebných oborových a pedagogických kompetencí. (srov. Mareš a kol., 1996)

Zde naleznete odkaz na web katedry Pedagogiky s informacemi o hospitacích na praxích : https://www.ped.muni.cz/pedagogika/hospitace-ucitelske-praxe/

Bakalářské studium

Oborová praxe volitelná v bakalářském studiu němčiny (NJ6111- garant Katedra němčiny) ​

Asistentské praxe a sebezkušenostní příprava na profesi (garant Katedra pedagogiky)

 

OBOROVÁ PRAXE VOLITELNÁ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU NĚMČINY NJ6111

Je určena zájemcům o více kontaktu s prostředím škol a pojetím jazykového učení, která přesahuje samotné vyučování. Studenti vybírají 5 škol​, navážou kontakt s vyučující němčiny, se kterým hovoří na témata v dotazníku: ​

- projekty/projektové týdny ​

- mezinárodní partnerství​

- exkurze do německy mluvících zemí​

- motivace pro volbu němčiny jako druhého CJ

 

Magisterské studium

Ve spolupráci s Katedrou pedagogiky:​

  • Učitelská praxe I  průběžná (10 týdnů, vždy jeden den v týdnu): 16h vlastní výuka a 16h tandemová výuka s provázejícím učitelem                       ​
  • Učitelská praxe II   souvislá  (4týdny): 20h vlastní výuka a 20h tandemová výuka s provázejícím učitelem​
  • Učitelská praxe III  souvislá  (4t.): 80 hodin ve škole, z toho 40h vlastní výuka.​

Praxe mají dotaci vždy celkem120 hodin: student tráví ve škole 80 hodin, zbývajících 40 hodin má na domácí přípravu a úkoly z fakulty. ​Hodiny strávené ve škole se dělí na hospitace a vlastní výuku.

Pro pozorování vlastní výuky ze strany fakultního vyučujícího je využíván STANDARD KVALITY PROFESNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTA​, který obsahuje 26 kritérií kvality profesních kompetencí nezbytných pro plánování, realizaci a evaluaci výuky. ​

Kritéria jsou rozdělena do pěti oblastí: ​

  1. Plánování výuky, 2. Podmínky pro učení, 3. Podpora učení, 4. Zpětná vazba a hodnocení výsledků žáků, 5. Reflexe výuky. ​

Hodnocení z jednotlivých praxí si student zakládá do pedagogického profesního portfolia. ​

Odkaz na Standard naleznete zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info