Státní závěrečná zkouška

Informace ke struktuře a průběhu státní závěrečné zkoušky

pro magisterské jednooborové i dvouoborové studium  (prezenční i kombinovaná forma)

Učitelství německého jazyka pro základní školy

Vážené studentky, vážení studenti,

v tomto textu naleznete informace ke struktuře a průběhu Vaší ústní oborové magisterské státní závěrečné zkoušky (SZZ) z německého jazyka a literatury. Jejím cílem je ověřování profesních kompetencí plně kvalifikovaného učitele německého jazyka, které jste získali během Vašeho studia.  Stěžejní oblastí je v tomto kontextu oborová didaktika, proto budou tyto kompetence ověřovány komplexně prostřednictvím 10 oborově didaktických okruhů.  V nich budou tematizovány také získané znalosti z lingvistiky, literatury a kulturních studií.

Jednotlivé okruhy mají následující strukturu:

  1. Úvodní text k danému okruhu (Impulstext)
  2. Soubor úloh z učebnic německého jazyka (Aufgabenset)
  3. Vlastní příprava na vyučování – konkrétní téma/učivo (Eigene Unterrichtsvorbereitung)
  4. Seznam doporučené literatury k danému okruhu (Studienliteratur)

ad A)  Úvodní text k danému okruhu (Impulstext)

ad B)  Soubor úloh z učebnic německého jazyka (Aufgabenset)

V tomto souboru je obsaženo několik úloh z učebnic německého jazyka. Jsou k nim připraveny otázky různého typu, které ověřují Vaši oborově didaktickou kompetenci, stejně jako lingvistické znalosti nebo znalosti z oblasti kulturních studií či literatury.

ad C) Vlastní příprava na výuku: konkrétní téma/učivo (Eigene Unterrichtsvorbereitung)

Tuto přípravu pro každý okruh vypracujete před konáním SZZ a předložíte ji ve třech exemplářích zkušební komisi v den konání SZZ, kdy k ní po Vašem představení proběhne odborná diskuse. Sami si ponechte také jeden exemplář, budete ho potřebovat při jeho představování. Formulář pro přípravu naleznete v podkladech pro SZZ.

ad D) Seznam doporučené literatury k danému okruhu (Studienliteratur)

V této části naleznete základní studijní literaturu k danému okruhu.

 

Délka trvání ústní zkoušky: 30 min.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info