Ocenění členů naší katedry

 • 2023

  Cena děkanky za inovaci ve výuce

  Pavla Marečková - Cena děkanky za inovaci ve výuce. Zavedení kurzů k jazykové mediaci.

 • 2019

  Cena děkana za tvůrčí čin

  Roland Wagner - Cena děkana za významný tvůrčí čin. Za knihu: Wagner, Roland (2016): Reflexivität im tschechisch-deutschen Sprachvergleich. Berlin et al.: Peter Lang. 

 • 2019

  Cena děkana za pedagogickou činnost

  Pavel Váňa - Cena děkana za příkladnou pedagogickou práci za rok 2018/19. 

 • 2019

  Cena děkana za tvůrčí čin

  Věra Janíková - Cena děkana: Masarykova univerzita, (2019). Za významný tvůrčí čin. Za knihu: Janíková, V. & C. Badstübner-Kizik. (2018). Linguistic Landscapes und Fremdsprachendidaktik. Berlin et al.: Peter Lang.  

 • 2018

  Cena děkana za publikaci

  Miroslav Janík - Cena děkana: Masarykova univerzita, (2018). Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., ... & Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova Univerzita. 

 • 2016

  Stříbrná medaile

  Věra Janíková - Stříbrná medaile MU: Rektor MU (2016). Ocenění vědecké a umělecké činnosti. 

 • 2016

  Čestné uznání

  Hana Peloušková -  Čestné uznání za záslužné aktivity v oblasti korpusové lingvistiky. Uděleno děkanem fakulty při příležitosti 70. výročí založení PdF MU dne 9. 11. 2016. 

 • 2015

  Cena děkana

  Věra Janíková - Cena děkana: Děkan PdF MU (2015)

 • 2015

  Ocenění publikace

  Věra Janíková: Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii monografie(2013 -2014): Česká asociace pedagogického výzkumu, 2015. Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info