Studium v zahraničí

ERASMUS – nabídka zahraničních stipendijních studijních pobytů

Pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury PdF MU
Oboroví koordinátoři
: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., Mgr. Pavel Váňa, Ph.D., Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D.

Termíny pro přihlášky na studijní pobyty Erasmus+ se obvykle vypisují na začátku roku, tedy na přelomu ledna a února. Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím systému ISOIS na adrese:https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

K tomu, aby systém studenta pustil k samotnému vyplňování přihlášky, musí být splněny následující podmínky:

  1. Na katedře musí aktuálně probíhat výběrové řízení.
  2. Student na danou katedru v daném výběrovém řízení pro danou úroveň studia ještě žádnou přihlášku nepodal.

Ke studijnímu pobytu v zahraničí si můžete vybrat maximálně 3 hostitelské instituce, které uvedete v červeném rámečku přihlášky v pořadí dle vlastních preferencí. V přihlášce musíte kromě osobních údajů uvést všechny minulé studijní a pracovní pobyty Erasmus a pobyty Erasmus Mundus

Upozorňujeme, že po odeslání již není možné přihlášku dále editovat.

Informační a poradní hodiny pro zodpovězení případných dotazů týkajících se vyplňování přihlášky: Dr. Pavel Váňa.

Sledujte nástěnku Erasmus+ na KNJ (budova Poříčí 9, 5. poschodí), na které bude od vyvěšen aktuální seznam univerzit, s nimiž má naše katedra uzavřené smlouvy pro výjezd studujících.

Přejeme úspěšné výběrové řízení.

Za koordinátory: Pavel Váňa 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info