Proč studovat u nás?

Proč studovat u nás

  • Chcete si osvojovat učitelskou profesi tvůrčím a motivujícím způsobem v přátelském klimatu a stát se dobrým učitelem německého jazyka?
  • Ovládáte základy německého jazyka minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky?
  • Chcete si své jazykové znalosti prohloubit a dozvědět se co nejvíce o zemích, kde se tímto jazykem mluví a poznat jejich kulturu?
  • Rádi byste studovali alespoň jeden semestr v zahraničí?
  • Chcete se v rámci studia podívat, jak se v zahraničí vyučuje?
  • Chcete být obklopeni inspirativními lidmi, kteří vás posunou dál?
  • Přejete si studovat na renomované a moderně vybavené fakultě?

Pokud na většinu z těchto otázek odpovídáte ANO, neváhejte a podejte si přihlášku. 

Den otevřených dveří

Na naší katedře pořádáme zpravidla koncem ledna Den otevřených dveří. Veškeré informace o studiu a přijímacím řízení z letošního DoD naleznete v prezentaci níže.

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)“ 

Představení studijního programu 

Ve studijním programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání budeteintenzivně rozvíjet své jazykové znalosti a dovednosti pomocí moderních výukových metod s uznávanými českými i zahraničními učiteli. Proniknete do jazykového systému němčiny a naučíte se, jak podchytit shody a rozdíly ve studovaném a mateřském jazyce. Poznáte lépe kulturu německy mluvících zemí a budete umět interpretovat a kriticky posuzovathistorické, literární a literárněvědné texty. Zjistíte, jak funguje dnešní vyučování cizího jazyka. Kromě klasické vysokoškolské výuky se budete moci věnovat i atraktivním a netradičním aktivitám, jako například studentskému divadlu, mezinárodním projektům, tematickým exkurzím do zahraničí a dalším. Část svého studia můžete strávit na studijních pobytech či pracovních stážích v německy mluvících zemích (Erasmus a další). Posílíte nejen své jazykové kompetence, ale získáte i cenné zkušenosti pro svůj osobnostní rozvoj. Znalostmi a dovednostmi získanými v rámci oboru a pedagogicko-psychologických disciplín si vytvoříte základ kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele německého jazyka na základní škole v pomocné výchovné a vzdělávací činnosti. 

Učitelství německého jazyka pro základní školy 

Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená)“

Chcete se stát učitelem/učitelkou německého jazyka? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity k tomu máte tu nejlepší příležitost. 

Ve studijním programu Učitelství německého jazyka pro základní školy budete intenzivně rozvíjet své dosažené jazykové znalosti a dovednosti pomocí moderních výukových metod s kvalitními českými i zahraničními učiteli. Proniknete hlouběji do jazykového systému němčiny i s ohledem na to, abyste jej mohli úspěšně zprostředkovávat žákům ve svém budoucím povolání učitele/učitelky německého jazyka. Poznáte mnoho nového z kultury německy mluvících zemí a budete se seznamovat s literárními texty pro děti a mládež a kriticky je posuzovat z hlediska jejich využití ve výuce. V řadě zajímavých a profesně zaměřených předmětů zjistíte, jak by měla fungovat motivující výuka německého jazyka a jak se stát dobrým učitelem. 

Budete se moci věnovat také atraktivním a netradičním aktivitám, jako například studentskému divadlu, mezinárodním projektům, tematickým exkurzím do zahraničí nebo společné výuce němčiny s rakouskými studenty. Část svého studia můžete strávit na studijních pobytech či pracovních stážích v německy mluvících zemích (v rámci programu Erasmus+ a dalších mezinárodních projektů). Posílíte nejen své jazykové kompetence, ale získáte i cenné zkušenosti pro svůj osobnostní rozvoj. 

Na základně získaných znalostí a dovedností v oboru a pedagogických a psychologických disciplínách, vlastních činností, spolupráce s ostatními studenty, vyučujícími i učiteli z praxe si budete tvořivě osvojovat profesi učitele německého jazyka. 

Přijímací řízení

Katedra německého jazyka žádné oborové testy nepořádá, uchazeči se podrobují pouze Testu studijních předpokladů.

Veškeré informace o nabízených oborech a kurzech a o příjimacím řízení na PdF MU naleznete zde.

Možnost i kombinovaného studia (výuka probíhá výhradně v pátek, blokové semináře vyjímečně i v sobotu.

Studijní plány naleznete ve Studijním katalogu

Celoživotní vzdělávání

Doktorské studium

Podílíme se na výuce:

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (pětileté prezenční/kombinované magisterské studium. V rámci učitelství prvního stupně základní školy si studenti povinně vybírají cizí jazyk. Pokud se rozhodnou ukončit jazykové studium volitelnou státní zkouškou, získávají aprobaci pro výuku tohoto jazyka na 1. stupni ZŠ.)

Učitelství pro mateřské školy (prezenční/kombinované bakalářské studium)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info