Spolupracujeme s univerzitami a dalšími institucemi


Ústav Českého národního korpusu FF UK Praha

Katedra německého jazyka a literatury spolupracuje od začátku projektu InterCorp (2005) s Ústavem Českého nárdoního korpusu FF UK Praha na tvorbě paralelního korpusu několika jazyků. Tento ojedninělý nástroj ve světovém měřítku slouží jako zdroj dat pro teoretické studie, lexikografii, studentské práce, výuku (zejména výuku cizích jazyků), počítačové aplikace, překladatele i širokou veřejnost. Korpus je dostupný on-line na stránce https://korpus.cz/.

 

 


Zentrum für LehrerInnenbildung, Universität Wien 

https://lehrerinnenbildung.univie.ac.at 

Centrum pro vzdělávání učitelů a učitelek na Univerzitě ve Vídni je organizační a koordinační instituce, která zajišťuje vzdělávání učitelů. Spolupráce s katedrou probíhá formou přednášek a vzdělávacích akcí na obou institucích, společně též řešíme různé projekty na témata jazykového vzdělávání a mnohojazyčnosti (Univ.-Prof. Mag. Dr. Eva Vetter).  

 


Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten 
St. Pölten, Niederösterreich
 
Úřad pro záležitosti školek a zařízení péče o děti má na starosti podporu při péči o děti v Dolním Rakousku. Na katedře spolupracujeme s tímto úřadem a dalšími partnery (Středisko služeb školám České Budějovice, Vysočina Education, Bildungsdirektion für Wien, Europa Büro, Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien, Středisko služeb školám Brno, Centrum volného času Lužánky, JCMM, z.s.p.o.) na sérii přeshraničních projektů (Interreg), které se zabývají aktuálními otázkami ve vzdělávání od rozvíjení interkulturní kompetence pedagogů až po snahy o zlepšování přírodovědných a technických znalostí žáků a žákyň.

 Inklusionspädagogik, Universität Potsdam

https://www.uni-potsdam.de/de/inklusion/index

Katedra inkluzivní pedagogiky postupimské univerzity s námi spolupracuje na tvorbě online přednášek k tématu jazykové integrace v České republice a v Německu, které nabízíme studentům na naší katedře a současně německým studentům na Postupimské univerzitě.

 


Pädagogische Hochschule Wien 

https://www.phwien.ac.at 

Vysoká škola pedagogická ve Vídni vzdělává učitele a další pedagogické pracovníky, ale také realizuje další vzdělávání učitelů a pedagogický výzkum.  Spolupráce s katedrou spočívá zejména v přednáškách a seminářích na obou institucích a společně řešíme také výzkumné a rozvojové projekty na různá témata, týkající se různých oblastí toho, jak zlepšovat výuku němčiny (HS-Prof. Mag. Dr. Brigitte Sorger, Mag. Dr. Sandra Reitbrecht).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info