Svaz germanistů ČR zahajuje v úterý 27. 4. 2021 přednáškovou řadu "Úterní podvečery s germanistikou"!

Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A.
pronese přednášku na téma

Jak nás vidí sousedi? Komponenty B/böhm- v německé frazeologii

Srdečně zveme všechny zájemce:
úterý 27. 4. v 18,00:  https://cesnet.zoom.us/j/7980633627
Přehled všech přednášek v r. 2021 najdete v příloze nebo také na stránkách svazu.

Váš SG ČR

22. 4. 2021

Svaz germanistů ČR zahajuje v úterý 27. 4. 2021 přednáškovou řadu "Úterní podvečery s germanistikou"!

Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A.
pronese přednášku na téma

Jak nás vidí sousedi? Komponenty B/böhm- v německé frazeologii

Srdečně zveme všechny zájemce:
úterý 27. 4. v 18,00:  https://cesnet.zoom.us/j/7980633627
Přehled všech přednášek v r. 2021 najdete v příloze nebo také na stránkách svazu.

Váš SG ČR

ANOTACE: V přednášce se zaměříme na frazémy a kvazifrazémy s etnonymickými komponentami B/böhm-, především na jejich sémantiku a regionální výskyt. Ve frazeologických slovnících současné němčiny najdeme takových frazémů pouze několik. Spolu s několika kvazifrazémy především terminologického charakteru patří do (německé, resp. rakouské) standardní variety německého jazyka, a mohou tedy být – i na základě elektronických dat – považovány za nadregionální. Oproti tomu ve varietě bavorské (bairisch), tj. v jazykovém prostoru některých dialektů dnešního Bavorska a Rakouska, existuje takových frazémů mnohem více a ve větší strukturní i lexikální variabilitě. Na vybraných příkladech uvidíme, že u většiny těchto syntagmat lze konstatovat společný sémantický rys – jejich frazeologický význam je téměř vždy záporný.

Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A.
Vystudovala učitelství němčiny a historie (MU v Brně) a českou filologii (Universität Regensburg), promovala z německo-české srovnávací lingvistiky (Universität Regensburg). Pracovala jako odborná asistentka na katedře germanistiky PdgF MU v Brně a na sociolingvistickém projektu na Centru českých studií Bohemicum university v Řezně (Regensburg), kde od r. 2005 působí jako lektorka českého jazyka. V tomto rámci se věnuje didaktice češtiny jako cizího jazyka, v posledních letech se zaměřuje na výuku češtiny pro studenty s českým migračním pozadím a na výuku audiovizuálního překladu. Odborně publikuje k frazeologii, sociolingvistice a jazyku reklamy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info